Teknik är silver, Standard är guld

Standardiseringens betydelse för både tillväxt och välstånd i världen växer fram och det uthålliga standardiseringsarbetet framstår plötsligt som hjälteinsatser i jakten på det dolda guldet i våra industrisystem.

Blue Institute

Vi hjälper organisationer och individer att förstå och forma sin framtid. Vi tror att lärande och kunskap växer genom erfarenhetsutbyte, där man både är förankrad i sin unika situation och öppen för att ta till sig av andra perspektiv.

Tillväxtbarometern

Tillväxtbarometern är ett forum där företag möts och diskuterar de globala tillväxtförutsättningarna. Genom dialog mellan företagsledare, ledande ekonomer och experter skapas en bättre beredskap för att agera på utvecklingen.

Digitala stambanan

Förutsättningarna för industrin förändras snabbt. Dataströmmar blir lika viktiga som fysiska flöden av råvaror och produkter. Att snabbt och friktionsfritt utbyta data och information för att både effektivisera och skapa nya värden är avgörande för fortsatt konkurrenskraft.

Nätverk

Insight & Foresight

Strategiskt stöd

Tillväxtbarometern

Våra senaste Insights

The global battery value chain

The global battery value chain

The lithium-ion battery has revolutionized the economy, yet the growth in the coming decade will dwarf the development so far. Projections indicate that demand will be ten times as high in 2030 as it was in 2020. The speed and scale of demand growth will undoubtedly...

Läs mer
Teknik är silver, Standard är guld

Teknik är silver, Standard är guld

Struktur, konformitet och regler? Tanken på stan­dardisering bär nog för de flesta till ordning, reda och ingenjörer i uthålligt arbete så att tekniken fungerar. Och visst är det sant att utan dessa insatser skulle industrin knappast se ut som den gör, men först när...

Läs mer

Håll dig uppdaterad

Tänker du på framtiden? Håll dig uppdaterad för att ligga steget före. Genom att anmäla dig får du inbjudningar till våra öppna seminarier och får ta del av de senaste insikterna och spaningarna vi gör. Vi delar aldrig dina kontaktuppgifter med tredje part.