Hur ska framtidens infrastruktur finansieras?

Hur ska framtidens infrastruktur finansieras?

Infrastruktur är grundläggande för ett väl fungerande samhälle och en förutsättning för tillväxt. En väl utbyggd, modern infrastruktur ökar landets konkurrenskraft och attraktionskraft. Med urbanisering och befolkningstillväxt, digitalisering, och omställning av såväl...
Nollvisionen – städa bort VRI

Nollvisionen – städa bort VRI

Blue Institute har tillsammans med Sodexo, Tiohundra och Texi fått stöd från Vinnova för sitt arbete att genom innovation minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Vårdrelaterade infektioner (VRI) är en global samhällsutmaning som skördar 16 miljoner liv varje...