Swedish IndTech 2018

Swedish IndTech 2018

Swedish IndTech 2018 Digitalisering är en kraft som förändrar hela samhället, den tekniska utveckling som gör den smarta industrin möjlig kallar vi för IndTech. IndTech står för alla möjligheter som lika snabbt som massivt och med precision nu sprider sig över de...
Fintech: Den digitala transformeringen av finansmarknaden

Fintech: Den digitala transformeringen av finansmarknaden

Fintech: Den digitala transformeringen av finansmarknaden Med hjälp av ny teknik och innovativa affärsmodeller är FinTech en transformerande process som kan innebära effektivare och billigare tjänster som är tillgängliga för fler människor. Fintech är ett diffust och...
Testbädd Sverige

Testbädd Sverige

Testbädd Sverige I samarbete med Vinnova har Blue Institute fått i uppdrag att att ta fram en studie som underlag för att främja Testbädd Sverige. Studien behandlar sex frågeställningar relaterade till hur användningen av test- och demonstrationsmiljöer kan främjas i...
Robotarnas århundrade

Robotarnas århundrade

Robotarnas århundrade Vi lever i robotarnas århundrade. Användningen växer exponentiellt och på bred front. Robotar och automation kommer att bli betydligt vanligare i alla delar av ekonomin och alla delar av samhället. Etablerade leverantörer gynnas av tillväxten,...