Är den låga realräntan här för att stanna?

Såväl teori som empiri pekar ut ekonomins långsiktiga tillväxttrend som en av de viktigaste drivkrafterna för den naturliga realräntan. Trendtillväxten har fallit i många ekonomier och det beror både på lägre produktivitetstillväxt och svagare trend för utbudet av...

Outlook 2014:2 in English

  The Growth Barometer’s second Outlook of 2014 contains an update and a summary of our economic forecast as well as a summary of a thematic study on shifting consumption patterns in China and India.  ...

Outlook 2014:2

Innehåller redovisning av det globala marknadsläget, en uppdaterad konjunkturprognos samt en sammanfattning av temarapporten ”När världsmedborgaren blir medelklass”.   Ladda...