Är den låga realräntan här för att stanna?

Är den låga realräntan här för att stanna? I den senaste rapporten från Tillväxtbarometern diskuteras hur såväl teori som empiri pekar ut ekonomins långsiktiga tillväxttrend som en av de viktigaste drivkrafterna för den naturliga realräntan. Trendtillväxten har fallit...

Outlook 2014:2 in English

Outlook 2014:2 in English Outlook 2014: 2 by the Growth Barometer consists of two parts: A summary of the market situation and an updated economic forecast At each meeting within the Growth Barometer, a reconciliation is made of how the market has developed since the...

Outlook 2014:2

Outlook 2014:2 Outlook 2014:2 av Tillväxtbarometern består av två delar: En sammanfattning av marknadsläget och en uppdaterad konjunkturprognos Vid varje möte inom Tillväxtbarometern sker en avstämning av hur marknaden har utvecklats sedan sista mötet. Deltagande...