AI & Digitala Plattformar

AI & Digitala Plattformar

AI & Digitala Plattformar Syftet med denna studie är tvåfaldigt: att ge industrin en bedömning av AI-utvecklingens relevans som förändringskraft, samt att skapa ett internt underlag för PiiAs framtida utvecklingssatsningar där AI kan beskrivas som nästa fas av...
AI & Digitala Plattformar

AI & Digitala Plattformar

AI & Digitala Plattformar Blue lanserar en ny studie om AI och dess roll i utvecklingen av industrins digitalisering. Syftet med denna studie är tvåfaldigt: att ge industrin en bedömning av AI-utvecklingens relevans som för ändringskraft, samt att skapa ett...
PiiA Summit 2019

PiiA Summit 2019

PiiA Summit 2019 Den 8:e oktober går återigen den årliga PiiA Summit av stapeln. PiiA Summit är inte bara samlingspunkten för intressenter inom svensk processindustri utan även årskonferens för det strategiska innovationsprogrammet PiiA. Blue Institute deltar under...