Vad är Nollvisionen VRI?

Vad är Nollvisionen VRI?

Vad är Nollvisionen VRI? Nollvisionen – Städa bort VRI (nollvisionenvri.se) håller på att slutföra den första fasen i arbetet med att driva innovation som minskar förekomsten av vårdrelaterade infektioner. I projektet har Blue Institute, Sodexo, Tiohundra och Texi...