Kick-off för VA digitalisering i ett smart ekosystem

Kick-off för VA digitalisering i ett smart ekosystem

Kick-off för VA digitalisering i ett smart ekosystem Inom vatten, avlopp och avfall finns mycket stora ekonomiska, tekniska, säkerhets- och hållbarhetsutmaningar och som kommer att kräva kraftfulla satsningar och stora investeringar. Blue Institute medverkar i Process...