Coronaviruset och världsekonomin

Spridningen av coronaviruset har redan inneburit stor påverkan på globala handelskedjor, inte minst eftersom betydande delar av den ekonomiska aktiviteten i Kina stannat av. Även om smittspridningen i Kina verkar takta ner, så är det nu som Europa, och även USA, som...