Artikel publicerad i Journal of Business Chemistry

Artikel publicerad i Journal of Business Chemistry

Artikel publicerad i Journal of Business Chemistry Journal of Business Chemistry publicerade i november 2020 en artikel om digital transformering i den svenska processindustrin skriven av Örjan Larsson och Peter Wallin: { In the context of the fourth industrial...