Hur ska framtidens infrastruktur finansieras?

maj 23, 2019 | Aktuellt

Infrastruktur är grundläggande för ett väl fungerande samhälle och en förutsättning för tillväxt. En väl utbyggd, modern infrastruktur ökar landets konkurrenskraft och attraktionskraft. Med urbanisering och befolkningstillväxt, digitalisering, och omställning av såväl energiförsörjning och transporter, blir infrastrukturen en nyckelfråga. Men hur ska framtidens infrastruktur finansieras?

Finland utvecklar nu en modell för att integrera privat finansiering i infrastrukturutveckling. Såväl Finlands regering som pensionsfonder och byggföretag är engagerade i att utveckla nya kontrakts- och samverkansformer. Professor Kim Wikström från Åbo Akademi, som varit engagerad i arbetet, presenterar den finska modellen för privatfinansierad infrastrukturutveckling som är under utvecklande.

{

I detta initiativ vill vi lyfta diskussionen om utmaningar och möjligheter vad gäller infrastrukturen i Sverige.

Seminariet är den första delen av ett initiativ som samarrangeras av Tillväxtbarometern/Blue Institute och KTHs Centrum för byggeffektivitet. I detta initiativ vill vi lyfta diskussionen om utmaningar och möjligheter vad gäller infrastrukturen i Sverige och hur framtidens infrastruktur ska finansieras.

Seminariet äger rum onsdagen den 29 maj, kl. 15.00, på Convendum, Vasagatan 16. Seminariet vänder sig till företag, offentliga aktörer och forskare aktiva inom området. Deltagande är kostnadsfritt. Anmälan sker via simplesignup.se eller mail till tillvaxtbarometern@blueinst.com.