Nollvisionen – städa bort VRI

maj 2, 2019 | Aktuellt

Blue Institute har tillsammans med Sodexo, Tiohundra och Texi fått stöd från Vinnova för sitt arbete att genom innovation minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner.

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är en global samhällsutmaning som skördar 16 miljoner liv varje år. Det anstränger vårdens kapacitet och resurser och kostar samhället enorma summor. VRI accelererar antimikrobiell resistens (AMR) och för oss närmare en “post-antibiotisk” värld. Det är också ett arbetsmiljöproblem för vård- och servicepersonal. Utmaningen blir alltmer angelägen i ett komplext vård- och omsorgssystem, där människor och utrustning rör sig mellan sjukhus, omsorgsboende och hemmet.

Minst en tredjedel av VRI-fall kan förebyggas. Framsteg har gjorts inom handhygien och alkoholbaserad desinfektion. Men den andra sidan av ekvationen, städning och renhållning, har inte utvecklas i samma takt.

Att renlighet på vårdinrättningar påverkar kvaliteten har varit känt länge. Men vetenskapen kring städning i vårdmiljöer är fortfarande i sin linda. Projektet Nollvisionen – Städa bort VRI ska bidra till att utveckla och integrera spjutspetskunskap, skapa medvetenhet om utmaningarna och potentialen vad gäller rengöring, utmana det “gällande-rådande” och skapa en utvecklingsagenda för vårdhygien och lokalvård. Detta inbegriper integrationen av ny teknik, inte minst datahantering och monitorering i realtid, med mänskliga och organisatoriska aspekter.

{

Projektet ska bidra till att utveckla och integrera spjutspetskunskap, skapa medvetenhet om utmaningarna och potentialen vad gäller rengöring, utmana det “gällande-rådande” och skapa en utvecklingsagenda för vårdhygien och lokalvård.

Vad som behövs är en omvärdering av hur vård och omsorg betraktar lokalvård och service: inte som ett område för kostnadsbesparingar, utan som ett område som tillför värde, bidrar till högre patientsäkerhet och minskar VRI. Servicepersonalens kompetens, beteende, organisation samt integration i vården är kritiskt för att nå framgångar.

Nollvisionen – Städa bort VRI verkar för en lägre förekomst av smittoämnen och VRI inom vård och omsorg genom utvecklad teknik, metod samt organisering av rengöring och lokalvård. Målet på lång sikt är en nollvision – vårdrelaterade infektioner ska inte förekomma. En nollvision är ett ambitiöst mål, men det skiftar perspektivet: ansvar ligger hos vård och omsorg som helhet. Därmed främjar det ett radikalt nytt sätt att tänka och samverkan mellan yrkesgrupper och över organisationsgränser.

Vinnovas stöd till projektet sker inom ramen för programmet Utmaningsdriven Innovation (läs mer här) och fortgår till slutet av 2019.

Copy link