Testbädd Sverige

jun 27, 2019 | Aktuellt

I samarbete med Vinnova har Blue Institute fått i uppdrag att att ta fram en studie som underlag för att främja Testbädd Sverige. Studien behandlar sex frågeställningar relaterade till hur användningen av test- och demonstrationsmiljöer kan främjas i olika målgrupper, hur olika aspekter som finansiering, immaterialrätt, innovationsupphandling och standardisering bör beaktas, samt strategiska utvecklingsfrågor.

{

I samarbete med Vinnova har Blue Institute fått i uppdrag att att ta fram en studie som underlag för att främja Testbädd Sverige.

Studien har konstaterat att test- och demonstrationsinfrastrukturen i Sverige är omfattande och utgör en viktig del av innovationsinfrastrukturen i landet. Samtidigt är den synnerligen varierad och innefattar en mångfald av aktörer. Därför finns det utmaningar och det finns förbättrings- potential vad gäller samverkan, koordination och styrning. Flera statliga aktörer har uppdrag inom Testbädd Sverige. Det är viktigt att ansvarsfördelning och samverkansprocesser är tydliga, för att minimera överflödig resursanvändning och parallella processer.

Studien finns att läsa här.

Copy link