Kick-off för VA digitalisering i ett smart ekosystem

Kick-off för VA digitalisering i ett smart ekosystem

Kick-off för VA digitalisering i ett smart ekosystem Inom vatten, avlopp och avfall finns mycket stora ekonomiska, tekniska, säkerhets- och hållbarhetsutmaningar och som kommer att kräva kraftfulla satsningar och stora investeringar. Blue Institute medverkar i Process...
AI & Digital Platforms now available in English

AI & Digital Platforms now available in English

AI & Digital Platforms now available in English The study AI & Digital Platforms, launched in October last year, is now available in English. This report has two primary purposes: to provide industry with an evaluation of the importance of AI development as a...
Vad är Nollvisionen VRI?

Vad är Nollvisionen VRI?

Nollvisionen – Städa bort VRI (nollvisionenvri.se) håller på att slutföra den första fasen i arbetet med att driva innovation som minskar förekomsten av vårdrelaterade infektioner. I projektet har Blue Institute, Sodexo, Tiohundra och Texi samverkat. Till nästa fas...
AI & Digital Platforms now available in English

AI & Digitala Plattformar

AI & Digitala Plattformar Blue lanserar en ny studie om AI och dess roll i digitaliseringens utveckling. Syftet med denna studie är tvåfaldigt: att ge industrin en bedömning av AI-utvecklingens relevans som för ändringskraft, samt att skapa ett internt underlag...