Kick-off för VA digitalisering i ett smart ekosystem

Kick-off för VA digitalisering i ett smart ekosystem

Kick-off för VA digitalisering i ett smart ekosystem Inom vatten, avlopp och avfall finns mycket stora ekonomiska, tekniska, säkerhets- och hållbarhetsutmaningar och som kommer att kräva kraftfulla satsningar och stora investeringar. Blue Institute medverkar i Process...
AI & Digital Platforms now available in English

AI & Digital Platforms now available in English

AI & Digital Platforms now available in English The study AI & Digital Platforms, launched in October last year, is now available in English. This report has two primary purposes: to provide industry with an evaluation of the importance of AI development as a...
Vad är Nollvisionen VRI?

Vad är Nollvisionen VRI?

Nollvisionen – Städa bort VRI (nollvisionenvri.se) håller på att slutföra den första fasen i arbetet med att driva innovation som minskar förekomsten av vårdrelaterade infektioner. I projektet har Blue Institute, Sodexo, Tiohundra och Texi samverkat. Till nästa fas...
AI & Digital Platforms now available in English

AI & Digitala Plattformar

AI & Digitala Plattformar Blue lanserar en ny studie om AI och dess roll i digitaliseringens utveckling. Syftet med denna studie är tvåfaldigt: att ge industrin en bedömning av AI-utvecklingens relevans som för ändringskraft, samt att skapa ett internt underlag...
PiiA Summit 2019

PiiA Summit 2019

Den 8:e oktober går återigen den årliga PiiA Summit av stapeln. PiiA Summit är inte bara samlingspunkten för intressenter inom svensk processindustri utan även årskonferens för det strategiska innovationsprogrammet PiiA. Blue Institute deltar under dagen och Peter...