Teknik är silver, Standard är guld

Teknik är silver, Standard är guld

Teknik är silver, Standard är guld Struktur, konformitet och regler? Tanken på stan­dardisering bär nog för de flesta till ordning, reda och ingenjörer i uthålligt arbete så att tekniken fungerar. Och visst är det sant att utan dessa insatser skulle industrin knappast...
Swedish IndTech 2021

Swedish IndTech 2021

Swedish IndTech 2021 Svensk teknikexport är en historisk framgång och Swedish IndTech är en svensk paradgren i det tysta. Det vill vi ändra på. Industrin befinner sig i omställning. Starka krafter sammanfaller och leder mot ett nytt industripara­digm där hållbara...