Coronaviruset och världsekonomin

Spridningen av coronaviruset har redan inneburit stor påverkan på globala handelskedjor, inte minst eftersom betydande delar av den ekonomiska aktiviteten i Kina stannat av. Även om smittspridningen i Kina verkar takta ner, så är det nu som Europa, och även USA, som...

Är den låga realräntan här för att stanna?

Såväl teori som empiri pekar ut ekonomins långsiktiga tillväxttrend som en av de viktigaste drivkrafterna för den naturliga realräntan. Trendtillväxten har fallit i många ekonomier och det beror både på lägre produktivitetstillväxt och svagare trend för utbudet av...

Outlook 2014:2 in English

  The Growth Barometer’s second Outlook of 2014 contains an update and a summary of our economic forecast as well as a summary of a thematic study on shifting consumption patterns in China and India.  ...

Outlook 2014:2

Innehåller redovisning av det globala marknadsläget, en uppdaterad konjunkturprognos samt en sammanfattning av temarapporten ”När världsmedborgaren blir medelklass”.   Ladda...