Outlook 2014:2

Outlook 2014:2 Outlook 2014:2 av Tillväxtbarometern består av två delar: En sammanfattning av marknadsläget och en uppdaterad konjunkturprognos Vid varje möte inom Tillväxtbarometern sker en avstämning av hur marknaden har utvecklats sedan sista mötet. Deltagande...

Outlook 2014:1

Outlook 2014:1 Outlook 2014:1 från Tillväxtbarometern består av tre delar: En redovisning av det globala marknadsläget Vid varje möte inom Tillväxtbarometern sker en avstämning av hur marknaden har utvecklats sedan sista mötet. Deltagande företagsledare redovisar...