Fokusområden

Vi hjälper organisationer och individer att förstå och forma sin framtid. Vi tror att lärande och kunskap växer genom erfarenhetsutbyte, där man både är förankrad i sin unika situation och öppen för att ta till sig av andra perspektiv.

Våra uppdragsgivare äger alltid sin egen handlingskraft och sin strategi – vad vi gör är att förse dem med bättre underlag för att fatta bättre beslut. Det gör vi dels genom metoder och processer som ger relevanta analyser, men lika mycket genom att koppla ihop olika aktörer som tillsammans når djupare förståelse och har större kraft. Vi är ”relationsmakare” som länkar samman perspektiv och analysnivåer på ett sätt som särskiljer oss från många andra.  Värdet vi skapar uppstår inte i en enskild rapport eller i ett konkret råd, utan som en konsekvens av en process där insikter skapas och förankras.

Vi arbetar med tre fokusområden: Nätverk för ledare, Insight & Foresight samt Strategiskt stöd.

Nätverk

Insight & Foresight

Strategiskt stöd

Att verka genom nätverk genomsyrar hela vår verksamhet. Inom Nätverk arbetar vi med att skapa och driva mötesplatser där relationer etableras och insikter uppstår genom erfarenhetsutbyte, dialog och reflektion. Vi utgår framförallt från peer-to-peer lärande som utgår från de konkreta utmaningar som deltagarna står inför. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att samla relevanta perspektiv och förtrolighet i dialogen. Vi driver bland annat Executive Forum grupper och driver forum för idéutbyte som Tillväxtbarometern.

Insikt handlar om att analysera aktuella trender för att nå en djupare förståelse för hur omvärlden förändras. Framsikt handlar om att använda metoder och scenarier för att skapa en beredskap för vad som kommer att hända. Vi initierar och genomför olika typer av forskning, analyser, utredningar, utvärderingar och scenarioarbeten, ofta i syfte att påverka och mobilisera system. Vi gör det genom att strukturerat identifiera drivkrafter och motkrafter, upptäcka trender och mönster, utkristallisera antaganden och utvärdera de potentiella effekterna av olika ageranden.

Inom området Strategiskt stöd tillämpar vi våra metoder och processer på organisationers specifika utmaningar inom strategi- och ledarskapsutveckling. Vi vänder oss främst till beslutsfattare med strategiska mandat, inom alla sektorer, som har ett behov av att förstå och forma sin framtid.  Våra uppdragsgivare äger alltid sin egen handlingskraft och sin strategi – vad vi gör är att förse dem med bättre underlag för att fatta bättre beslut.

Håll dig uppdaterad

Tänker du på framtiden? Håll dig uppdaterad för att ligga steget före. Genom att anmäla dig får du inbjudningar till våra öppna seminarier och får ta del av de senaste insikterna och spaningarna vi gör. Vi delar aldrig dina kontaktuppgifter med tredje part.