Insight & Foresight

Framtiden är ovetbar, men att tänka på framtiden är nödvändigt. Syftet med insikt och framsikt är att fatta bättre beslut idag, och på så sätt forma framtiden.

Ingen kan förutspå framtiden, men de flesta av våra beslut baseras på antaganden om hur vi tror eller vill att framtiden ska se ut. Genom att tillämpa en systematik för hur vi gör våra antaganden lägger vi därmed grunden för att fatta bättre beslut. I vår verksamhet arbetar vi med olika metoder för att skapa insikter och scenarier – framsikter – som skapar en beredskap inför framtiden.

Insikt handlar om att analysera aktuella trender för att nå en djupare förståelse för hur omvärlden förändras. Framsikt handlar om att använda metoder och verktyg systematiskt för att skapa en beredskap för framtiden. Framsikt är inte förutsägelser, utan ett sätt att tänka på framtiden så att man agerar i nuet.

Vi initierar och genomför olika typer av forskning, analyser, utredningar, utvärderingar och scenarioarbeten, ofta i syfte att påverka och mobilisera system. Vi gör det genom att strukturerat identifiera drivkrafter och motkrafter, upptäcka trender och mönster, utkristallisera antaganden, ifrågasätta rådande tänkande och utvärdera de potentiella effekterna av olika ageranden.

Håll dig uppdaterad

Tänker du på framtiden? Håll dig uppdaterad för att ligga steget före. Genom att anmäla dig får du inbjudningar till våra öppna seminarier och får ta del av de senaste insikterna och spaningarna vi gör. Vi delar aldrig dina kontaktuppgifter med tredje part.