Nätverk

Kunskapsutbyte föder idéer. Förändring kommer till stånd genom kollektiv ansträngning, ofta över organisationsgränser. Därför utgör nätverk grunden för vår förmåga att skapa tillväxt och konkurrenskraft, och ger en beredskap inför framtidens utmaningar och möjligheter.

I Blue Institute tror vi på individens vilja att lära och utveckla sig över hela livet. Vi vet att ett effektivt sätt att lära sig är att utgå från sina konkreta utmaningar och utbyta erfarenheter med andra som är eller har varit i liknande situationer. Vi tillämpar metoder för att skapa förutsättningar för sådant erfarenhetsutbyte på olika sätt.

I våra Executive Forum grupper samlas deltagare för återkommande möten ett par gånger per år. Grupperna bejakar livslångt lärande och utgår från peer-to-peer lärande, eller erfarenhetsutbyte. Erfarenhetsutbyte är ett effektivt sätt att lära sig, eftersom deltagarna delar problemställningar och utmaningar. Vi arbetar utifrån de konkreta problemställningar som deltagarna har för att kreativt ge pragmatiska råd till varandra.

De olika Executive Forum grupperna samlar hundratalet höga beslutsfattare. Nya deltagare tas endast in på rekommendation från andra deltagare. Vi arbetar strikt konfidentiellt och utan interna eller externa beroendeförhållanden.

Vi arbetar också med andra forum för idé- och kunskapsutbyte. De kan vara permanenta, som Tillväxtbarometern, eller mer tematiska för att samla relevanta perspektiv kring en särskild fråga. De kan vara öppna för alla eller mer riktade till vissa aktörer. Gemensamt för dem är att vi verkar för att koppla ihop aktörer från näringslivet, forskningen, politiken och samhället för att tillsammans nå djupare insikter.

Håll dig uppdaterad

Tänker du på framtiden? Håll dig uppdaterad för att ligga steget före. Genom att anmäla dig får du inbjudningar till våra öppna seminarier och får ta del av de senaste insikterna och spaningarna vi gör. Vi delar aldrig dina kontaktuppgifter med tredje part.