Strategiskt stöd

Vi lever i en allt mer komplex och föränderlig omvärld. Trender och beteenden är dynamiska och skapar en osäkerhet inför framtiden – samtidigt som det blir allt viktigare att agera snabbt för att fånga möjligheterna och ta itu med utmaningarna. Vi tillämpar verktyg, metoder och processer för att skapa insikt och beredskap för framtiden, för att driva förändring i organisationer och i samhället.

Ingen kan förutse framtiden, men genom ett strukturerat tänkande kan man bättre hantera osäkerhet, tvetydiga signaler och sina egna förutfattade meningar. Det finns inte ”en” framtid, utan flera möjliga – det är vårt agerande idag som formar hur morgondagen blir.

Genom att använda olika metoder och verktyg för att kartlägga omvärlden och relevanta trender, hjälper vi ledare och organisationer på flera nivåer:

  • Personligt ledarskap: som strategiskt bollplank till enskilda ledare, för att utveckla det personliga ledarskapet genom att bistå med kunskap och nätverk.
  • Grupp och organisation: stöd för att skapa riktning och handlingskraft i ledningsgrupper eller hela organisationer. Dialogue for Growth kallar vi vårt koncept som använder verktyg och metoder som hjälper organisationer att skapa sin egen foresight, och att använda den för att fatta beslut och samtidigt frigöra innovation och kreativitet.
  • Konsortium: stöd, plattform och projektledning för flera aktörer som i samverkan har ett behov av att forma framtidsvisioner och konkret mobilisera för förändring i samhället.

Vi vänder oss främst till beslutsfattare med strategiska mandat, inom alla sektorer. För oss är det viktigt att våra uppdragsgivare alltid äger sin egen handlingskraft och sin strategi – vad vi gör är att förse dem med bättre underlag för att fatta bättre beslut.

Håll dig uppdaterad

Tänker du på framtiden? Håll dig uppdaterad för att ligga steget före. Genom att anmäla dig får du inbjudningar till våra öppna seminarier och får ta del av de senaste insikterna och spaningarna vi gör. Vi delar aldrig dina kontaktuppgifter med tredje part.