This post is also available in: English

Insight

Här publicerar vi ett urval från vår Insight & Foresight verksamhet. Det är rapporter, filmer, podcasts och infografer som vi producerat. Om det är något ämne ni är särskilt intresserade av rekommenderar vi er att kontakta oss, då inte all analys är tillgänglig här.

Sök efter valfritt ämne

Swedish IndTech 2021

Svensk teknikexport är en historisk framgång och Swedish IndTech är en svensk paradgren i det tysta – det vill vi ändra på. Med sekellång historia är industriell teknikexport en hörnsten i Sveriges ekonomi. När industrin nu digitaliseras utvecklas traditionen och ett...

Läs mer

AI & Digitala Plattformar

Den här studien beskriver AI-områdets dynamik: en stor potential som driver efterfrågan; en snabb teknikutveckling och ökande grad av användning inom industrin; samtidigt som det är den praktiska tillämpningen, inte teknikutvecklingen i sig, som skapar värden. Syftet...

Läs mer

Swedish IndTech 2018

Digitalisering är en kraft som förändrar hela samhället, där digitaliseringen av industrin är själva fundamentet för tillväxt och en grönare ekonomi. En smart industri innebär ökad effektivitet och att nya värden frigörs. Den tekniska utveckling som gör den smarta...

Läs mer

Fintech: Den digitala transformeringen av finansmarknaden

Med hjälp av ny teknik och innovativa affärsmodeller är fintech en transformerande process som kan innebära effektivare och billigare tjänster som är tillgängliga för fler människor. Tillgången till väl fungerande finansiella tjänster för att betala, låna, finansiera,...

Läs mer

Robotarnas århundrade

Vi lever i robotarnas århundrade. Användningen växer exponentiellt och på bred front. Robotar och automation kommer att bli betydligt vanligare i alla delar av ekonomin och alla delar av samhället. Etablerade leverantörer gynnas av tillväxten, men utmanas av nya...

Läs mer

Future Smart Industry – Perspektiv på industriomvandling

Industrier, företag och institutioner utmanas av en intensiv teknikutveckling där digitalisering har en huvudroll. Digitalisering påverkar processer och värdeskapande, och omsätter andra tekniska framsteg till ekonomisk nytta. Samtidigt förutsätter fortsatt global...

Läs mer

Värdefull säkerhet

Hur utnyttjar vi bäst teknikens möjligheter för att säkerställa säkerhet, enkelhet och ökat kundvärde i säkerhetsbranschen? Tekniken finns – men det räcker inte. Säkerhetsbranschens möjligheter och utmaningar Drivkrafterna för förändring finns i hela värdekedjan....

Läs mer

Roadmap Sweden

Roadmap Sweden är en färdplan som innehåller förslag på målsättningar och åtgärder som kan stärka den svenska konkurrenskraften, som kan öka attraktiviteten av Sverige som marknad och som på ett kostnadseffektivt sätt kan öka andelen elfordon på våra vägar. Syftet med...

Läs mer

Vindkraften tar fart: En strukturell revolution?

Vindkraft är en global, snabbväxande marknad är redan en betydande energikälla. Syftet med den här fördjupningsstudien är att beskriva utnyttjande av vind för förnybar produktion av el.  Rapporten belyser drivkrafter, marknadsomfattning, marknadspotential och aktörer...

Läs mer

Förnybara energikällor: Hela elmarknaden i förändring

Rapporten beskriver och analyserar förnybara energikällor betraktade som framväxande marknader och nya affärsmöjligheter. Rapporten fokuserar på vindkraft, solenergi, och vågkraft. Respektive område adresseras i mer detalj i varsin fördjupningsstudie som rapporteras...

Läs mer

Swedish IndTech 2021

Svensk teknikexport är en historisk framgång och Swedish IndTech är en svensk paradgren i det tysta – det vill vi ändra på. Med sekellång historia är industriell teknikexport en hörnsten i Sveriges ekonomi. När industrin nu digitaliseras utvecklas traditionen och ett...

Läs mer

AI & Digitala Plattformar

Den här studien beskriver AI-områdets dynamik: en stor potential som driver efterfrågan; en snabb teknikutveckling och ökande grad av användning inom industrin; samtidigt som det är den praktiska tillämpningen, inte teknikutvecklingen i sig, som skapar värden. Syftet...

Läs mer

Swedish IndTech 2018

Digitalisering är en kraft som förändrar hela samhället, där digitaliseringen av industrin är själva fundamentet för tillväxt och en grönare ekonomi. En smart industri innebär ökad effektivitet och att nya värden frigörs. Den tekniska utveckling som gör den smarta...

Läs mer

Fintech: Den digitala transformeringen av finansmarknaden

Med hjälp av ny teknik och innovativa affärsmodeller är fintech en transformerande process som kan innebära effektivare och billigare tjänster som är tillgängliga för fler människor. Tillgången till väl fungerande finansiella tjänster för att betala, låna, finansiera,...

Läs mer

Robotarnas århundrade

Vi lever i robotarnas århundrade. Användningen växer exponentiellt och på bred front. Robotar och automation kommer att bli betydligt vanligare i alla delar av ekonomin och alla delar av samhället. Etablerade leverantörer gynnas av tillväxten, men utmanas av nya...

Läs mer

Future Smart Industry – Perspektiv på industriomvandling

Industrier, företag och institutioner utmanas av en intensiv teknikutveckling där digitalisering har en huvudroll. Digitalisering påverkar processer och värdeskapande, och omsätter andra tekniska framsteg till ekonomisk nytta. Samtidigt förutsätter fortsatt global...

Läs mer

Värdefull säkerhet

Hur utnyttjar vi bäst teknikens möjligheter för att säkerställa säkerhet, enkelhet och ökat kundvärde i säkerhetsbranschen? Tekniken finns – men det räcker inte. Säkerhetsbranschens möjligheter och utmaningar Drivkrafterna för förändring finns i hela värdekedjan....

Läs mer

Roadmap Sweden

Roadmap Sweden är en färdplan som innehåller förslag på målsättningar och åtgärder som kan stärka den svenska konkurrenskraften, som kan öka attraktiviteten av Sverige som marknad och som på ett kostnadseffektivt sätt kan öka andelen elfordon på våra vägar. Syftet med...

Läs mer

Håll dig uppdaterad

Tänker du på framtiden? Håll dig uppdaterad för att ligga steget före. Genom att anmäla dig får du inbjudningar till våra öppna seminarier och får ta del av de senaste insikterna och spaningarna vi gör. Vi delar aldrig dina kontaktuppgifter med tredje part.

Copy link
Powered by Social Snap