Den här studien beskriver AI-områdets dynamik: en stor potential som driver efterfrågan; en snabb teknikutveckling och ökande grad av användning inom industrin; samtidigt som det är den praktiska tillämpningen, inte teknikutvecklingen i sig, som skapar värden.

Syftet med studien är framförallt att sprida kunskap till industrin. Den kommer också utgöra en grund för PiiAs fortsatta arbete i öppna utlysningar och riktade strategiska projekt. Studiens grundläggande ansats innebär att undersöka industrins efterfrågan på AI och hur teknikutbudet utvecklas.

Men även om AI är ett brett och dynamiskt samlingsbegrepp så bör det betraktas i ett ännu bredare sammanhang av industriell digitalisering. Det är inte enbart en fråga om teknikutveckling, utan lika mycket om tillämpning och applikationskunskap. För att realisera potentialen i AI krävs förmåga till förändring i det enskilda företaget, men också förmågan att hantera utbyten och interaktion i föränderliga ekosystem.

Copy link
Powered by Social Snap