This post is also available in: English

Fordonssäkerhet är ett område av ökande betydelse, som kontinuerligt måste utvecklas för att förhindra att fler människor förolyckas i trafiken. Marknaden kommer att växa snabbare än biltillverkningen som helhet, men det är främst aktiv säkerhet som bidrar till den utvecklingen. För svensk fordonsindustri är säkerhet ett mycket viktigt område och utmaningen är att behålla och utveckla den positionen i framtiden.

Varje år dör upp till 1,3 miljoner människor i trafiken, och mellan 20 och 50 miljoner skadas. Många av dem får men för livet. Biltillverkare, underleverantörer och myndigheter har arbetat för ökad säkerhet med goda resultat, men utvecklingen måste fortsätta.

I biltäta, industrialiserade länder är trafikolyckor fortfarande ett stort problem som ger upphov till stort lidande och betydande samhällskostnader. Situationen är dessutom värre på utvecklingsmarknader, där merparten av trafikoffren finns och där bilanvändningen växer explosionsartat.

En utmaning är därför att säkerhetsnivån som idag finns i Europa, USA och Japan också etableras på de marknader där biltätheten ökar. En annan utmaning, som också är av betydelse för mogna marknader, är att gå bortom de traditionella ”passiva” säkerhetssystemen som bilbälten och krockkuddar. För att ytterligare reducera olycksantal och få ner dödligheten – vilket är uttryckta politiska mål i Sverige och EU – krävs att fler bilar utrustas med ”aktiv” säkerhet, det vill säga system som minskar risken för att en olycka uppstår.

Den här studien behandlar fordonssäkerhet som ett tillväxtområde, med särskilt fokus på aktiv säkerhet i personbilar. Studien utgår ifrån ett globalt marknadsperspektiv med syfte att belysa drivkrafter, marknadsomfattning, marknadspotential och de aktörer som skapar och formar marknaden. Målet har varit att beskriva den globala marknaden för att sedan analysera vilka roller och ambitioner svenska företag har inom området.

 

Copy link
Powered by Social Snap