Med hjälp av ny teknik och innovativa affärsmodeller är fintech en transformerande process som kan innebära effektivare och billigare tjänster som är tillgängliga för fler människor.

Tillgången till väl fungerande finansiella tjänster för att betala, låna, finansiera, spara och placera är fundamental för samhällsekonomin och en förutsättning för tillväxt. Under de senaste åren har det skett stora förändringar inom området, inte minst på grund av en omfattande digitalisering, ökad mobilitet, nya sätt att handla och nya former av kommunikation.

Den här rapporten ger en översikt över hur nya affärsmodeller, ny teknik och reglering påverkar dynamiken i den finansiella sektorn. Den beskriver hur marknaderna ser ut, vilka aktörer som driver förändringen och hur värdekedjorna förändras.

Se en webcast från lanseringen av rapporten, där Benjamin Ståhl från Blue Institute presenterar slutsatserna från rapporten, med kommentarer från Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund och Kristina Söderberg, SEB:

Hur förändrar digitaliseringen finansmarknaden?

 

Copy link
Powered by Social Snap