Fintech: Den digitala transformeringen av finansmarknaden

28 jun, 2019Insight

Med hjälp av ny teknik och innovativa affärsmodeller är FinTech en transformerande process som kan innebära effektivare och billigare tjänster som är tillgängliga för fler människor.

Fintech är ett diffust och brett begrepp. Det antyder ofta en utmaning av existerande strukturer där nya företag möter nya kundbehov och marknader genom att tillämpa ny teknik. Men det handlar också om hur etablerade aktörer utvecklar sina processer, och om branschglidning där e-handel, telekom och andra sektorer blir allt mer aktiva inom finansiella tjänster.

Det finns ingen allmänt vedertagen defnition av vad FinTech är. Begreppet är en sammansättning av finansiell teknik, och knyter an till andra ”-tech” begrepp (HealthTech, EdTech) som beskriver framväxten av teknikbaserade företag i etablerade branscher. För att skilja det från finansiell teknik som sedlar, dubbel bokföring eller obligationer avser FinTech digital och särskilt ip-baserad teknik, alltså uppkopplade lösningar. En annan dimension av begreppet handlar om vilka aktörer de avser. Tidigare användes FinTech för att beskriva IT-leverantörer till bank- och finanssektorn. Idag används det i högre utsträckning för att beskriva företag som själva leverear finansiella tjänster med hjälp av digital teknik över internet. Det kan jämföras med IT-bolag: så gott som alla företag använder IT och digitala processer men kallas inte därför för IT-bolag.

Finanssektorn transformeras även i Sverige. En skillnad mot många andra länder är att det finns starka banker i en koncentrerad industristruktur, med hög produktivitet. Samtidigt är Stockholm en av de hetaste hubbarna för FinTech i Europa. Sverige är och har länge varit en attraktiv miljö att utveckla finansiella lösningar med en tradition av att utveckla och implementera digital teknik.

Den här rapporten ger en översikt över hur nya affärsmodeller, ny teknik och reglering påverkar dynamiken i den finansiella sektorn. Den beskriver hur marknaderna ser ut, vilka aktörer som driver förändringen och hur värdekedjorna förändras.

Se en webcast från lanseringen av rapporten, där Benjamin Ståhl från Blue Institute presenterar slutsatserna från rapporten, med kommentarer från Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund och Kristina Söderberg, SEB:

Hur förändrar digitaliseringen finansmarknaden?