This post is also available in: English

Framtid med växtvärk: Kan hållbara städer möta klimatutmaningarna?

27 jun, 2019Insight

Hållbara städer är ett begrepp som försöker fånga möjligheterna i de utmaningar som urbanisering skapar. Syftet med rapporten är att beskriva hållbara städer från ett globalt marknadsperspektiv, belysa möjligheter och hinder på marknaden och diskutera svenska företags roller och ambitioner på den internationella marknaden.

Antalet människor som bor i städer har mer än fyrdubblats sedan år 1950. Idag bor 3,5 miljarder människor – halva jordens befolkning – i städer, och andelen kommer att växa ytterligare. Den strukturella transformeringen mot en mer urbaniserad värld är framförallt en konsekvens av ekonomisk tillväxt och ökande välstånd för stora delar av världsbefolkningen. Dessutom bidrar urbaniseringen i sig till tillväxt.

I Sverige finns ambitiösa och uppföljningsbara miljömål, finansiellt stöd till innovationer, miljökrav i upphandling, en mängd lokala exempel på olika miljöförbättringar och ett stort antal svenska företag som internationellt ligger långt framme vad gäller miljöarbete och miljöteknik. Den nationella utmaningen är framför allt att ställa om befintliga städer till större hållbarhet, men nybyggnation av stadsdelar har hittills rönt mest internationell uppmärksamhet. Det strategiska värdet för svenska företag av att Sverige betraktas som ett föregångsland härrör till marknadsföringsvärde, skalfördelar, tillgång till en innovationsmiljö samt en hemmamarknad. Istället för att varje företag separat bygger sitt eget varumärke med hållbarhetsprofil så kan de dra nytta av att Sverige uppfattas som ett föregångsland. Utöver ett generellt associationsvärde tillkommer också möjligheter att agera i grupp.

Rapporten Framtid med växtvärk: kan hållbara städer möta klimatutmaningarna? är en del av projektet Framsyn Tillväxtmöjligheter för Sverige som drivs med bidrag från Vinnova. Den här rapporten beskriver hur långt den processen har kommit. Syftet är att beskriva hållbara städer från ett globalt marknadsperspektiv, belysa möjligheter och hinder på marknaden och diskutera svenska företags roller och ambitioner på den internationella marknaden. Den försöker fånga möjligheterna i de utmaningar som urbanisering skapar.