This post is also available in: English

För första gången i människans historia bor en majoritet av världens befolkning i städer. Urbanisering är ett uttryck för ökande välstånd och produktivitet. Samtidigt är stadsbornas och hela mänsklighetens resursutnyttjande som det ser ut idag ohållbart – och särskilt hög är resursförbrukningen i städer.

Trots de stora utmaningarna, inte minst de miljömässiga, finns det gott om skäl även för optimism. Urbanisering innebär utmaningar men också många möjligheter. Det möjliggör effektivisering, rationalisering, planering, skalfördelar och integration på sätt som är omöjligt på landsbygden. Konsekvensen är att städernas politiska, ekonomiska och sociala betydelse ökar.

Hållbara städer är ett begrepp som försöker fånga möjligheterna i de utmaningar som urbanisering skapar. Hållbarhet innebär att tillväxt idag inte minskar möjligheterna för tillväxt i framtiden. Men för att utveckla hållbara städer krävs det att förutsättningarna, verktygen och viljan finns på plats.

Den här rapporten beskriver hur långt den processen har kommit. Syftet är att beskriva hållbara städer från ett globalt marknadsperspektiv, belysa möjligheter och hinder på marknaden och diskutera svenska företags roller och ambitioner på den internationella marknaden. Den försöker fånga möjligheterna i de utmaningar som urbanisering skapar.

 

Copy link
Powered by Social Snap