This post is also available in: English

Hälso- och sjukvårdssektorn står inför enorma utmaningar. Den demografiska utvecklingen gör att allt fler människor kommer att behöva allt mer vård – samtidigt som det blir allt färre som kan finansiera och utföra den. Stigande sjukvårdskostnader, ökande kvalitetskrav på sjukvården, och inte minst förändrade förväntningar och beteenden från konsumenterna skapar en växande marknad för eHälsa.

eHälsa innefattar den kombinerade användningen av kommunikations- och informationsteknologi i sjuk- och hälsovårdssektorn för kliniska, utbildningsmässiga och administrativa syften, både lokalt och på distans.

I rapporten analyseras drivkrafter för marknaden för eHälsa, dess delsegment och leverantörer, och potentialen i den globala marknaden för svenska företag.

 

Copy link
Powered by Social Snap