This post is also available in: English

Friska system: eHälsa som lösning på hälso- och sjukvårdens utmaningar

27 jun, 2019Insight

Fler människor kommer att behöva alltmer sjukvård – samtidigt som det blir allt färre som kan finansiera och utföra den. Stigande sjukvårdskostnader, ökande kvalitetskrav på sjukvården, och inte minst förändrade förväntningar och beteenden från konsumenterna skapar en växande marknad för eHälsa.

eHälsa innefattar den kombinerade användningen av kommunikations- och informationsteknologi i sjuk- och hälsovårdssektorn för kliniska, utbildningsmässiga och administrativa syften, både lokalt och på distans. Det betraktas som ett av de snabbast växande marknadsområdena inom sjuk- och hälsovårdssektorn och de flesta länder arbetar aktivt med att utveckla användningen av eHälsa.

Det är inte bara stater som påverkar utvecklingen av eHälsa. Andra intressenter som arbetsgivare och försäkringsbolag, olika utförare (vårdgivare, vårdpersonal och hälsovårdsföretag) och leverantörer (av läkemedel, medicinteknik, IT- och kommunikationstjänster) har också starka intressen inom området. I huvudsak är det en marknad för tjänster och mjukvara. Det är också en marknad som fortfarande saknar etablerade globala standarder och präglas mycket av hur sjukvårdssystem ser ut i olika länder.

Offentliga aktörer är viktiga för den svenska eHälso-marknaden. Dels är de en stor kundgrupp. Dels har offentliga aktörer tagit initiativet både när det gäller infrastrukturlösningar, och eHälso-tjänster till vårdgivare och konsumenter. Även om många av lösningarna inte är implementerade i vården fullt ut än, så är det tydligt att mycket av lösningarna på nationell nivå utvecklas genom aktörer som CeHis och Inera och deras underleverantörer. Eftersom Sverige är en förhållandevis liten marknad är det ofta de nationella lösningarna som är intressanta för utländska kunder. Som en jämförelse kan sägas att sjukvårdsområdet Kaiser Permanente är ungefär lika stort som Sverige, räknat i antal patienter.

Rapporten Friska system: eHälsa som lösning på hälso- och sjukvårdens utmaningar är en del av projektet Framsyn Tillväxtmöjligheter för Sverige som drivs med bidrag från Vinnova.  Syftet med den här rapporten är att beskriva den globala marknaden för eHälsa och dess inverkan på den nuvarande sjukvården samt vilken roll svenska företag kan spela på denna marknad. Rapporten visar att internationell expansion är en svår utmaning för de svenska eHälso-företagen.