This post is also available in: English

Gamla möjligheter: Tillväxten på den globala marknaden för hälso- och sjukvård till äldre

27 jun, 2019Insight

Världens befolkning blir allt äldre. Att hantera det är en utmaning världen över – men det utgör också grunden för växande marknader och affärsmöjligheter. En särskilt viktig del av marknaden är hälso- och sjukvård eftersom vårdbehovet ökar med åldern.

Hälso- och sjukvårdsmarknaden för äldre är i förändring. Den huvudsakliga drivkraften bakom detta är befolkningsstrukturen – andelen äldre i befolkningen växer globalt. Förekomsten av kroniska sjukdomar ökar också. Det skapar ett växande behov av hälso- och sjukvård eftersom vi tenderar att bli sjukare ju äldre vi blir. Samtidigt leder välfärdsutvecklingen till en ökning av andelen äldre som är välutbildade, friska och aktiva.

Samhällets gemensamma resurser för att möta det ökande behovet av hälso- och sjukvård blir knappare. Andelen arbetsföra minskar till följd av demografin, vilket innebär en mindre skattebas och ett minskat utbud av arbetskraft. Vi bor också i allt mindre utsträckning i flergenerationshushåll, vilket innebär en ytterligare minskning av utbudet av arbetskraft vilket drabbar den personalintensiva vårdsektorn. Finanskriser och statsfinansiella kriser gör också att många länder får allt svårare med den gemensamma finansieringen av sjukvården. Parallellt med detta har dock privata inkomster generellt ökat, särskilt på utvecklingsmarknader.

Hälso- och sjukvård till en åldrande befolkning är en global tillväxtmarknad. Det som kommer att efterfrågas är produkt- och tjänsteapplikationer som kan erbjuda effektivitets- och produktivitetsförbättringar. Sett till detta har svenska företag goda möjligheter att konkurrera på den här marknaden. Sverige har redan idag en av världens äldsta befolkningar, vilket betyder att Sverige tidigare än andra länder mött de utmaningar som det innebär. Det kan ge ett försprång när det gäller utvecklingen av innovativa tjänster och produkter. Det finns också en framväxande erfarenhet och kompetens kring att arbeta med effektivitet och produktivitet inom hälso- och sjukvården.

Rapporten Gamla möjligheter: Tillväxten på den globala marknaden för hälso- och sjukvården är en del av projektet Framsyn Tillväxtmöjligheter för Sverige som drivs med bidrag från Vinnova. Den här rapporten tar fasta på hur den demografiska utvecklingen påverkar marknaden för produkter och tjänster inom hälso- och sjukvårdsområdet. Studien beskriver hur ett växande vårdbehov och förändrade förutsättningar för finansieringen påverkar hälso- och sjukvården globalt och vad det har för konsekvenser för olika produktmarknader – och vad det i sin tur innebär för Sverige och för svenska företag.