Gruvbranschen är under press. Fortsatt tillväxt bygger på att man klarar att stärka produktiviteten och bygger kapacitet mot framtida behov – allt på ett hållbart sätt. Frågan handlar i breda termer om att öka resursutnyttjandet i mineralernas ekosystem. Att fokusera på att få ner produktionskostnader i form av energi, personal, kapital och underhåll genom att strukturerat eliminera slöseri och optimera OEE (Overall Equipment Efficiency) i värdekedjan. Ny teknologi skapar här nya möjligheter att reducera icke värdeskapande arbete. Genom till exempel IoT kan man skapa sig en medvetenhet om värdeflödenas karakteristik och därifrån identifiera förbättringsåtgärder. Det som differentierar vinnarna blir de som implementerar, lär sig och skapar värde av nya teknologier. Redan idag finns både avancerade system och tillgång till data, men de är ofta inte nyttjade till sin fulla potential.

Exempel på intressanta kunskapsområden för PiiA att investera i för industrisegmentet Gruva och mineraler:

 • System av system-design och integration, då det är många system från många leverantörer som ska samverka i värdekedjan
 • Dataanalys, strukturer och verktyg för att skapa värde ur tillgångars data. Till exempel använda AI för att identifiera komplexa samband i processen som kan förbättra produktivitet, underhåll och energiåtgång
 • Koordinering av manuella/autonoma maskiner och fordon i en process
 • Kollaborativa maskiner/robotar
 • Tele-operation, styra maskiner och fordon på distans, till exempel från ett kontrollrum. Kan fungera som ett komplement till automation
 • Trådlös kommunikation, att klara kapacitet och QoS i komplexa radiomiljöer
 • Positioneringssystem för maskiner och människor ovan och under jord.
 • Elektrisk infrastruktur, planeringssystem och optimering för installation och operation.
 • Blockkedjor för materialspårning, skulle till exempel kunna användas för Environmental Product Declarations (EPD) eller Product Environmental Footprint (PEF)
 • AR/VR/MR för utbildning av personal
 • Affärsmodeller i komplexa systemlösningar med många aktörer
Copy link
Powered by Social Snap