This post is also available in: English

Ladda för nya marknader: Elbilens konsekvenser för elnät, elproduktionen och servicestrukturer

jun 27, 2019 | Insight

Den här studien fokuserar på elbilens konsekvenser för bland annat elnät, elproduktion och servicestrukturer. Syftet har varit att ge en helhetsbild och belysa den globala marknad som övergången till elbilssamhället kan skapa.

Bilen och oljan har under mer än ett sekel varit viktiga faktorer för samhällets utveckling och avgörande drivkrafter för industrialismen. Men oljan är en ändlig resurs, förbränningen påverkar klimatet och den är föremål för säkerhetspolitiska överväganden. Det är utmaningar som har förändrat förutsättningarna för bilens fortsatta utveckling.

Att byta ut oljan mot andra drivmedel är en långsam process. Vi kan förvänta oss fortsatt effektivisering, hybridteknik av varierande grad och nya bränslen under en lång tid. Bland de alternativa drivmedlen (t.ex. etanol, metanol, biogas, biodiesel och DME, dimetyleter) finns det ett som inom överskådlig tid och fullt ut kan ersätta olja – elektricitet. El har fördelen att den kan produceras på olika sätt, utan att störa miljön. Det finns även ett etablerat distributionssystem som redan idag kan hantera ett stort antal elbilar.

För svenskt vidkommande är det viktigt att ställa alla dessa utvecklingsområden i ett internationellt perspektiv. Det är avgörande att kunna bedöma var konkurrenskraften finns. Och vilka områden som fortfarande är öppna för möjligheter och vilka områden som inte är det. Svenska företags internationella konkurrenskraft är starkast inom värdesystem utanför fordonsindustrin – särskilt inom kraftdistribution, kontrollsystem, automation och kommunikationsteknik.

Rapporten Ladda för nya marknader: elbilens konsekvenser för elnät, elproduktionen och servicestrukturer är en del av projektet Framsyn och tillväxtområden i svensk exportindustri. Det drivs med bidrag från Vinnova och syftar till att identifiera framväxande globala tillväxtområden – EBOs (Emerging Business Opportunities) – och förutsättningar för svenska exportföretag inom ramen för dessa tillväxtområden. EBOs karaktäriseras av att de är under utveckling. Det innebär att det ännu inte finns en definierad marknad med väletablerade aktörer eller aktörsroller. Istället karaktäriseras de av stor osäkerhet och därför betydande öppenhet. Där växer nya aktörer och konstellationer fram, vilket ofta leder till nya värdesystem där branscher konvergerar och formar nya mönster för värdeskapande och nya aktörsnätverk.