This post is also available in: English

Lösningar på lager: Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning

27 jun, 2019Insight

Vi befinner oss i början av ett systemskifte som tillhör industrihistoriens allra viktigaste, där de sinande, miljöpåverkande bränslena ska ersättas och där elektriciteten kommer att spela en huvudroll. I det framväxande nya energilandskapet är möjligheten att lagra energi en viktig förutsättning.

Behovet av energilager drivs av allmänt ökad elektrifiering och av att allt större andel av energin kommer ifrån förnybara kraftkällor som är intermittenta. Energilagring omfattar många olika områden som bärs upp av skilda fysikaliska och kemiska principer, levererade i olika tekniska förpackningar anpassade till systemlösningar för skilda behov.

Behoven av att lagra energi sträcker sig i praktiken från mycket små mängder – mikroformat och mikrowattimmar – till storskalighet och gigawattimmar. Det gäller i synnerhet elsystemet. De små behoven finns i datorerna, systemelektroniken, som styr näten och produktionen. De stora finns i själva huvudprocessen för energiförsörjning. När energilagren utvecklas kan tekniska plattformar i viss mån delas mellan smått och stort.

Ett exempel är batteriteknik där samma kemiska principer kan användas i en styrdator som för att öka kvalitén på strömmen i högspänningsnätet. Men oftast visar det sig att de specifika kraven som ställs på energilager i elnätsskala skiljer sig åt. Då krävs det en öppenhet för nya teknikdimensioner och kombinationer för att uppfylla kraven till rimliga kostnader. Ett av budskapen med denna studie är att energilagring i elinfrastrukturen är en fråga om att hantera komplexa system.

Svensk forskning kring batteriteknik finns företrädesvis vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala – Advanced Battery and Fuel Cell Centre räknas som en av Europas ledande grundforskningsmiljöer inom utveckling av material för energilagring och energiomvandling i batterier och bränsleceller. Även för svänghjul pågår kommersialisering av forskningsresultat från Ångströmlaboratoriet. Andra tekniska högskolor, särskilt Chalmers och KTH, berör inom sina program energilagringsteknik.

Rapporten Lösningar på lager: Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning är en del av projektet Framsyn Tillväxtmöjligheter för Sverige som drivs med bidrag från Vinnova. Den här studien beskriver varför energilagringsteknik är en avgörande faktor för en framtida hållbar energiförsörjning. Fokus ligger på att förstå marknaderna och de marknadsmekanismer som tekniken, tjänsterna och investeringskapitalet föranleder.