This post is also available in: English

Vi befinner oss i början av ett systemskifte som tillhör industrihistoriens allra viktigaste, där de sinande, miljöpåverkande bränslena ska ersättas och där elektriciteten kommer att spela en huvudroll. I det framväxande nya energilandskapet är möjligheten att lagra energi en viktig förutsättning. Behovet av energilager drivs av allmänt ökad elektrifiering och av att allt större andel av energin kommer ifrån förnybara kraftkällor som är intermittenta. Energilagring omfattar många olika områden som bärs upp av skilda fysikaliska och kemiska principer, levererade i olika tekniska förpackningar anpassade till systemlösningar för skilda behov.

Den här rapporten är en av två från Blue Institute som handlar om lagring av energi. Denna beskriver varför energilagringsteknik är en avgörande faktor för en framtida hållbar energiförsörjning. Fokus ligger på att förstå marknaderna och de marknadsmekanismer som tekniken, tjänsterna och investeringskapitalet föranleder. Omställningen av energisystemet innebär också en omställning av de ingående värdesystemen. Den över hundra år gamla affärsmodellen i kraftindustrin som byggt på en ständigt växande storskalighet och sjunkande elpriser i ett enkelt, centraliserat envägs-flöde kommer att tvingas anpassas till den ökande komplexiteten.

Energilager för elsystemet eller elnäten brukar kallas för EES – Electric Energy Storage. Ett EES lagrar energi som redan har genererats som elektricitet och kontrollerat kan frigöra den igen vid en annan tidpunkt.

Behoven av att lagra energi sträcker sig i praktiken från mycket små mängder – mikroformat och mikrowattimmar – till storskalighet och gigawattimmar. Det gäller i synnerhet elsystemet. De små behoven finns i datorerna, systemelektroniken, som styr näten och produktionen. De stora finns i själva huvudprocessen för energiförsörjning. När energilagren utvecklas kan tekniska plattformar i viss mån delas mellan smått och stort.

Ett exempel är batteriteknik där samma kemiska principer kan användas i en styrdator som för att öka kvalitén på strömmen i högspänningsnätet. Men oftast visar det sig att de specifika kraven som ställs på energilager i elnätsskala skiljer sig åt. Då krävs det en öppenhet för nya teknikdimensioner och kombinationer för att uppfylla kraven till rimliga kostnader. Ett av budskapen med denna studie är att energilagring i elinfrastrukturen är en fråga om att hantera komplexa system.

 

Copy link
Powered by Social Snap