This post is also available in: English

Roadmap Sweden

27 jun, 2019Insight

Roadmap Sweden är en färdplan som innehåller förslag på målsättningar och åtgärder som kan stärka den svenska konkurrenskraften, som kan öka attraktiviteten av Sverige som marknad och som på ett kostnadseffektivt sätt kan öka andelen elfordon på våra vägar. Syftet med processen har varit att mobilisera svenskt näringsliv och visa att det finns en investeringsvilja.

Det pågår en stor transformering av världens fordonsindustri. Det är ett resultat av flera faktorer – av förändrade transportbehov när allt fler människor bor i stora städer, av det geografiska skiftet av tillväxt och tillverkning till snabbt växande utvecklingsekonomier och av en fortsatt och ökande fokus på energieffektivisering och utsläppsminskning.

I den här transformeringen kommer fordonen att anpassas för att möta de nya, förändrade transportbehoven och kundförväntningarna som uppstår. Elfordon kommer att vara en mycket viktig och stor del av omställningen. Eldrift är överlägsen i sin energieffektivitet, körupplevelsen är fantastisk och avsaknaden av både avgaser och ljud är tilltalande på många sätt.

Liksom i alla industriella omvälvningar kommer det att finnas vinnare och förlorare. Sverige har därför en möjlighet. Genom att vara med i transformeringen kan viktiga exportnäringar och många jobb värnas. Nya lösningar, produkter och företag som kan nå en global marknad kan växa fram. Landet kan dra åt sig investeringar och vara en plats där morgondagens kunskap och innovationer skapas. Dessutom kan vi själva få del av de positiva miljöeffekterna av elfordon. Det är också en förutsättning för att de svenska klimatmålen för transportsektorn ska nås.

Sverige har goda förutsättningar för att realisera den här möjligheten. Vi har en stark fordonsindustri som tillverkar komponenter, bilar, bussar och lastbilar. Dessutom har vi starka företag och kompetenskluster inom elteknik, kraftelektronik och energiförsörjning – något vi i stort sett saknar vad gäller fossila drivmedel. Vår ovanligt rena elproduktion och billiga el gör också att Sverige har mycket att vinna på en egen omställning till fler elfordon.

Den här färdplanen är ett näringslivsinitiativ för att främja elfordonsmarknaden på ett sätt som gynnar Sverige – som bidrar till samhällsekonomiska vinster, till miljövinster och till en stärkt framtida konkurrenskraft. Den är resultatet av en process som engagerat hundratals människor och över 80 organisationer – företag, användarorganisationer, forskningsinstitut, kommuner. Projektet har drivits med bidrag från Vinnova.