This post is also available in: English

Robotarnas århundrade

27 jun, 2019Insight

Vi lever i robotarnas århundrade. Användningen växer exponentiellt och på bred front. Robotar och automation kommer att bli betydligt vanligare i alla delar av ekonomin och alla delar av samhället. Etablerade leverantörer gynnas av tillväxten, men utmanas av nya aktörer som tar sig in på marknaden. Utvecklingen ställer också krav på användare att förstå utvecklingen och ta tillvara på möjligheterna för att undvika en sjunkande konkurrenskraft.

En robot, som vi använder begreppet här, är en maskin som kan ”känna, tänka och handla” i det fysiska rummet. Förmå­gan att göra det baseras på hårdvara och mjukvara som går raskt framåt vilket ökar funktionalitet och användningsområ­den samtidigt som kostnaderna minskar. Framstegen som görs tillämpas inom robotik, men driv­kraften kommer framförallt från utvecklingen av andra mark­nadsområden, inte minst konsumentelektronik och mobilte­lefoni. Förutom att det har lett till billigare, mindre och bättre komponenter har det också skapat en utbredd infrastruktur som robotar kan dra nytta av.

I Sverige finns en avancerad robotindustri och flera globalt ledande företag inom samtliga segment. Sverige är hemvist för en av världens ledande tillverkare av industrirobotar, ABB. Även inom andra områden finns globalt ledande företag som DeLaval, Husqvarna och Saab. Användningen av robotar inom industrin och jordbruket är utbredd och har en lång historia, men Sverige är inte längre unikt. Den industriella användningen av robotar utvecklas betydligt snabbare i andra länder.

Rapporten Robotarnas århundrade är en del av projektet Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige. Projektet syftar till att analysera hur olika tillväxtområden påverkar de strategiska utmaningar som svenskt näringsliv och samhälle står inför. Projektet drivs med bidrag från VINNOVA. Den här studien ger en överblick över robotmarknaderna och robotikens utveckling globalt. Den här studien beskriver var utvecklingen sker, vilka möjligheter och hinder som finns, hur marknaden förändras och vilka aktörer som driver utvecklingen. Den diskuterar också de troliga samhällseffekterna av att fler uppgifter tas över av robotar.