This post is also available in: English

Vi lever i robotarnas århundrade. Användningen växer exponentiellt och på bred front. Robotar kommer att bli betydligt vanligare i alla delar av ekonomin och alla delar av samhället. Etablerade leverantörer gynnas av tillväxten, men utmanas av nya aktörer som tar sig in på marknaden. Utvecklingen ställer också krav på användare att förstå utvecklingen och ta tillvara på möjligheterna för att undvika en sjunkande konkurrenskraft.

Även om robotanvändningen har nästan 50 år på nacken har tillväxten nu gått in i en ny fas. Antalet industrirobotar har ökat med över 50 procent de senaste fem åren. Men den kanske viktigaste trenden är att robotar används i högre utsträckning utanför industrin. Att det såldes 230 000 industrirobotar under 2014 var imponerande, och ett rekord, men det ska jämföras med att det såldes fyra miljoner robotdammsugare och en och en halv miljon drönare samma år.

Drivkraften är att robotar, i en allt högre grad och i accelererande takt, är kostnadseffektiva lösningar som kan tillämpas på en mängd områden. Den här rapporten visar att det inte är fråga om en tillfällig ökning. Kombinationen av högre funktionalitet, lägre priser och ett växande behov talar för att vi är i början av en utdragen tillväxtfas. Konsekvenserna av tillväxten är tvådimensionella.

För det första innebär det marknadsmöjligheter för utvecklare och tillverkare av robotar. Kostnadspress och ökad funktionalitet öppnar upp nya segment. Robotar till mindre företag och till konsumenter ger volymer som i sig pressar kostnader. Öppen källkod, systemkretsar och billiga, lättillgängliga komponenter gör det enklare än någonsin att utveckla produkter.

För det andra har den ökande användningen stora konsekvenser för produktivitetsutveckling, vilket påverkar företagens produktionsstrategier och även samhällsekonomin i stort. En ökad robotisering kommer att innebära förändringar för hur arbete organiseras och utförs, inte minst i tjänstesektorer där robotar tidigare inte har förekommit. Det finns stor potential, men det för också med sig betydande utmaningar.

Den här studien ger en överblick över robotmarknaderna och robotikens utveckling globalt. Det är dock inget enhetligt, enkelt avgränsat område. Robotik är en del av en större transformering, drivet av digitalisering och automation. Därför är det inget enskilt teknikområde eller någon gemensam marknad som täcker alla aspekter av utvecklingen. Marknadsstrukturen inom olika segment ser olika ut, och är därtill ofta högst fragmenterad. Särskilt gäller det för icke-industriella tillämpningar.

Samtidigt finns gemensamma nämnare, då många tekniska framsteg kan tillämpas i många lösningar. Ett exempel är maskinseende, som är lika viktigt för vissa industrirobotar som för förarlösa fordon. Det gör att utvecklingen präglas av en dynamik, där ”nya” aktörer slår sig in på marknaden. En del är uppstickare medan andra, som Google och Amazon, har betydande resurser och kommer från helt andra branscher och med annan kärnkompetens. Synergierna som finns i teknik och tillämpning gör att det sannolikt kommer att ske betydande branschglidning och fortsatt konsolidering inom delsegmenten.

Den här studien beskriver var utvecklingen sker, vilka möjligheter och hinder som finns, hur marknaden förändras och vilka aktörer som driver utvecklingen. Den diskuterar också de troliga samhällseffekterna av att fler uppgifter tas över av robotar.

 

Copy link
Powered by Social Snap