This post is also available in: English

Den här studien beskriver och analyserar de sätt och med vilka metoder mobila produktionssystem integreras med det industriella värdesystemet i övrigt, och vilka marknader det skapar.

Kraven på effektivitet i de industriella tillverkningsprocesserna sträcker sig utanför traditionella fabriksmurar. Produktionen av råvaror och energi måste öka samtidigt som utvinningen av dem blir allt svårare. Resurserna måste sökas på avlägsna platser, på stora mark- eller havsdjup och med nya metoder. Målet är att använda råvarorna mer effektivt och exakt samt att genom högre återvinningsgrad öka resursutnyttjandet. Effektiviteten ökar om olika fristående system i försörjningskedjan kopplas ihop för att fungera tillsammans. Trots det har de kritiska produktionsavsnitten som hanterar råvaror och återvinning varit svåra att integrera fullt ut tills nyligen.

Den viktigaste enheten i ett mobilt produktionssystem är fältmaskinen som på land kan vara hjul- eller bandbaserade arbetsmaskiner alternativt byggda som flyttbara riggar. Till sjöss är motsvarigheten fartyg, pråmar eller semimobila plattformar av olika slag. Fältmaskinen är den enhet som utför direkt arbete för att skörda, borra, fånga, riva, markbereda och återvinna osv. Från att maskinerna har varit helt beroende av operatörens förmåga och kanske armstyrka har automationsutvecklingen de senaste trettio åren medfört funktionalitet som underlättar och ger föraren bättre kontroll och stöd för arbetsuppgifterna. Successivt förändras synen på maskinerna som arbetsredskap till viktiga delar i ett integrerat produktionssystem.

Nästa steg i utvecklingen har redan börjat – nu kopplas maskinerna upp mot omgivningen och mot omvärlden. De blir nav i distribuerade mobila produktionssystem. Det innebär nya perspektiv och möjligheter att förbättra produktivitet och kvalitet. Beslutsunderlagen blir bättre när informationen kommer från olika källor som dessutom delar data med varandra. Operativt kan cykeltiderna minska, felbesluten minimeras och kvaliteten bli bättre.

Den här utvecklingen kommer att öka produktiviteten inom skogs-, gruv-, jordbruks och byggnadsindustrin. Den skapar också en tillväxtmarknad för system, applikationer och tjänster för arbetsmaskiner och för att koppla upp dem. Utvecklingen kan ur båda perspektiven vara viktiga tillväxtområden för svensk industri.

 

Copy link
Powered by Social Snap