This post is also available in: English

Skifferboomen är ett resultat av att fracking gjort nya naturgasfyndigheter tillgängliga. Hittills har främst USA byggt ut produktionen men konsekvenserna är världsomspännande. Den globala energimarknaden förändras och en mängd produkt- och tjänstemarknader påverkas.

Utvecklingen driver investeringar och innovation inom utvinning, förädling, distribution och användning. Men det finns frågetecken angående den ekonomiska och ekologiska hållbarheten. Det gör att investeringarna också är förknippade med osäkerhet.

Den här studien fokuserar på dynamiken genom hela värdekedjan. Den belyser möjligheterna och utmaningarna de närmaste åren och adresserar de marknader och tekniker som påverkas av och driver området.

 

Copy link
Powered by Social Snap