This post is also available in: English

Smart ledning: Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät

27 jun, 2019Insight

Den här rapporten beskriver utvecklingen av Smarta Elnät, eller Smart Grids. Smarta elnät kompletterar elledningar med informationsteknik, smarta sensorer, digital mätutrustning och kommunikationsnät. De är möjliggörare för den gröna ekonomin och en förutsättning för att förnybar energi ska kunna ersätta de fossila bränslena.

Det avancerade elnätet som denna studie behandlar har egenskaper som gör att det kan hantera komplicerade försörjningslägen – till exempel vid bristsituationer, eller när många elbilar behöver laddas samtidigt, eller att vid fel isolera och förhindra ett större strömavbrott. Allt detta är viktigt för försörjningsbalansen och säkerheten, men en överordnad uppgift är också att minska energiförbrukningen. Den typ av avancerade elnät som nu börjar byggas brukar kallas Intelligenta Elnät eller Smarta Elnät, på engelska Smart Grids. I teknisk mening får det Smarta Elnätet sina egenskaper genom en kombination. av elektroteknik, datorer, kommunikation och informationshantering.

Den svenska infrastrukturen, planerade investeringar samt tekniska och politiska förutsättningar för Smarta Elnät är avancerade. Sammantaget är slutsatsen att svenska eldistributörer bör förbereda sig och sina olika system för efterfrågestyrning och dynamiska prismekanismer. Konsumenternas Smarta Elnät kan vara här fortare än vad vi anar. När nya elnät ska byggas över hela världen har svenska företag och den svenska exportindustrin en framträdande position. Sveriges elteknikkluster är världsledande och med ett exportvärde på över 60 mdr SEK är det viktigt för Sverige. Elindustrin försörjer 130 000 personer och är tillsammans med bilindustrin den största industribranschen i Sverige.

Rapporten Smart ledning: Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät är en del av projektet Framsyn Tillväxtmöjligheter för Sverige. Det drivs med bidrag från Vinnova. I den här skriften analyseras drivkrafter och motkrafter för utvecklingen av marknaden för Smarta Elnät, vilka aktörer som kan positionera sig, de tekniska möjligheterna och statusen på forskning och utveckling. Vår förhoppning är att rapporten bidrar till strategiprocesser i företag och hos myndigheter. Studien har utförts av Blue Institute i nära samarbete med företag som berörs av området.