This post is also available in: English

Smarta elnät kompletterar elledningar med informationsteknik, smarta sensorer, digital mätutrustning och kommunikationsnät. De är möjliggörare för den gröna ekonomin och en förutsättning för att förnybar energi ska kunna ersätta de fossila bränslena.

Framväxten av smarta elnät kommer att ha stora konsekvenser och revolutionerar elmarknaden när det ges utrymme för nya affärsmodeller och aktörer. Smarta elnät är en affärsmöjlighet för många olika typer av företag – inte bara de inom den traditionella elbranschen – och den svenska exportindustri har goda förutsättningar för att bli framgångsrika.

Den här rapporten beskriver utvecklingen av smarta elnät. Den är indelad i två delar där den första delen belyser grunderna i vad som kallas ”smart” elnätsteknik, vilka de bakomliggande drivkrafterna är och hur förutsättningarna för marknadsutvecklingen ser ut. Här skildras också konsekvenserna för konsumenter, framväxande affärslogiker samt pågående investeringar och stimulansåtgärder i världen. Den första delen avslutas med en aktörskarta över marknaden. Den andra delen består av fördjupningar inom några centrala delområden samt en lathund över teknik som berör smarta elnät.

 

Copy link
Powered by Social Snap