This post is also available in: English

Kontanter, det äldsta bevarade betalningsmedlet, används vid merparten av alla konsumentköp i världen. Trots kreditkortens frammarsch och den växande floran av möjligheter att betala elektroniskt och med mobilen så ökar både antalet kontanta transaktioner och mängden kontanter i omlopp globalt.

I dagens digitala och mobila värld kan det verka underligt att hanteringen av sedlar och mynt är något annat än en tynande verksamhet. Tvärtom är kontanthantering ett område som både växer och står under stort förändringstryck. Orsakerna är flera. En ökande mängd kontanter i världen till följd av den ekonomiska tillväxten på befolkningsrika marknader ökar behovet av kontanthantering. Dessutom utvecklas både teknik och processer som ökar effektiviteten i kontanthantering och därmed öppnar upp nya kundmarknader. Den snabba utvecklingen kopplat med den samhällskritiska funktionen som tillhandahålls gör också att lagstiftare och centralbanker har en viktig uppgift i att etablera progressiva ramverk.

Den här studien beskriver den globala utvecklingen av kontanthanteringsmarknaden. Utgångspunkten är inte kontanters ”vara eller icke-vara” som betalningsmedel utan istället den tydliga behovsökningen som sker i världen till följd av en ökad kontantanvändning. Så länge kontanter används finns ett direkt behov av att kontrollera, transportera, skydda och förvara dem. Genom att öka effektiviteten i de aktiviteterna minskas kostnaderna, säkerhetsriskerna och miljöbelastningen. När behoven växer, växer också marknaderna och det finns inga tecken på att behoven minskar under överskådlig tid.

Studien fokuserar på hur olika led i kontanthanteringskedjan agerar för att öka effektiviteten och minska riskerna. Den beskriver drivkrafterna för kontanthantering, ger en översikt över kontanthanteringens delmarknader och belyser möjligheter för svensk verksamhet på den globala marknaden.

 

Copy link
Powered by Social Snap