Sverige är en stark industrination, där stommen i näringslivet generellt bedöms kunna bibehålla en hög konkurrenskraft, oavsett konjunkturläget. Basindustrin, läkemedels- och livsmedelsindustrin sysselsätter nästan en halv miljon svenskar. Stål och metallindustrin har, efter en omvälvande upphämtning 2008–2018, hittat en ny position, genom att verka i teknologins framkant och med fokus på hög produktivitet.

Stål och metallindustrin sysselsätter direkt cirka 30 000 personer och bidrar till ytterligare cirka 50 000 jobb. De är därmed, tillsammans, en av Sveriges fem största industrigrenar. Exporten överstiger 50 miljarder SEK.

Sveriges starka ställning som industrination kommer av ett effektivt nyttjande av nationella tillgångar. Den effektivitet som den svenska basindustrin byggt upp är i världsklass. Av särskild betydelse är stål- och metallindustrins del i de långa leverantörskedjor som byggts upp genom långvarigt samarbete, teknologiutveckling och samriskprojekt. Gruv- och utvinningsindustrier baserade i Sverige/Norden har haft samma roll och utvecklas symbiotiskt med stål- och metallindustrier. På senare tid har även den cirkulära ekonomin bidragit till råvaruförsörjning åt stål- och metallindustri. En del av den cirkulära ekonomin blir nu och framåt en anpassning till och motverkande av klimatförändringar. Här har den svenska stål- och metallindustrin tagit på sig en global ledarroll som bygger på en annan industriell styrka i Sverige – den fossilfria elförsörjningen, vilken ytterligare fördjupar leverantörskedjan. Energi blir alltmer en råvara.

För basindustrin gäller det att ta positioner för ett förestående skifte med tillväxt som drivkraft och teknikutveckling som dragkraft – ett språng till nästa paradigm. För enskilda industriländer är processen kritisk och kan påverka den internationella konkurrenskraften både negativt och positivt. Insatser för att göra övergången så effektiv som möjligt är därför eftersträvansvärda målsättningar för nationella samlingar:

  • Industry 4.0 i Tyskland
  • Smart Manufacturing Leadership Coalition i USA
  • Smart Industry i Holland
  • Made Different i Belgien
  • Made i Danmark
  • EU:s EFFRA

Även Kina, Frankrike, Korea och England gör liknande satsningar. I Sverige har de Strategiska Innovations Programmen (SIP) etablerats, som fokuserar på utvalda tillväxtområden.

Copy link
Powered by Social Snap