Studie inför skapandet av nationella funktionen Testbädd Sverige

27 jun, 2019Insight

Vinnova har fått i uppdrag att ta fram en studie som underlag för förslag för att främja Testbädd Sverige. Studien behandlar sex frågeställningar relaterat till hur användning av till test- och demonstrationsmiljöer kan främjas i olika mål-grupper, hur olika aspekter som finansiering, immaterialrätt, innovations-upphandling och standardisering bör beaktas, samt strategiska utvecklingsfrågor:

1. Hur Vinnova, ägarna till testbäddar och eventuella andra aktörer kan främja att test- och demonstrations­miljöer involverar användare i utveckling och drift samt bli mer tillgängliga för små och medelstora företag,

2. Vad som krävs för att underlätta för offentlig sektor att delta i test- och demonstrationsverksamhet,

3. Hur systematiskt lärande kring finansieringslösningar för utveckling, uppbyggnad och drift av testbäddar kan säkras,

4. Hur aspekter av immaterialrätt, innovationsupphandling och standardisering bör beaktas i testbäddar,

5. Förutsättningar för studenter och doktorander att involveras i testbäddar, samt;

6. Strategiska utvecklingsfrågor för svensk test- och demonstrationsverksamhet.

Sverige rankas högt som nation vad gäller innovation. En anledning till det är vår starka innovationsinfrastruktur, där möjligheten att på olika sätt testa och demonstrera material, produkter och processer utgör en kritisk del. Mer­parten av sådan verksamhet sker internt i företagens egna anläggningar, men en betydande del förläggs i externa test-och demonstrationsmiljöer, även i offentliga miljöer, som är öppna för företag och andra att genomföra sina prover, i egen regi eller med hjälp av driftorganisationen.

Ett centralt område för en välfungerande test- och demon­strationsverksamhet i Sverige är att även institutionella hinder minimeras. Detta handlar ofta om att regelverk inte har hängt med i en snabb utveckling vilket leder till att tester och demonstrationer hindras från att genomföras. Vinnova jobbar aktivt med att adressera detta område inom det som Vinnova benämner ”Smart policyutveckling”.

Satsningen på Testbädd Sverige är baserad på goda antaganden om vad som driver ett innovationssystem, men det saknas än så länge fakta, analys och reflektion om vilka program, utlysningar, kategorier, aktörskonstellationer, arbetssätt, finansieringsmodeller, m.m. som fungerar bra och vilka som fungerar mindre bra.