This post is also available in: English

Digitalisering är en kraft som förändrar hela samhället, där digitaliseringen av industrin är själva fundamentet för tillväxt och en grönare ekonomi. En smart industri innebär ökad effektivitet och att nya värden frigörs. Den tekniska utveckling som gör den smarta industrin möjlig kallar vi för IndTech.

IndTech står för alla möjligheter som lika snabbt som massivt och med precision nu sprider sig över de industriella värdesystemen. Men det är också frågan om ett skifte som har sin grund i 1980- och 1990-talets datorisering av industrin. Ett högst påtagligt arv som vi har med oss i en installerad bas, ofta med lång livslängd kvar.

Begreppet IndTech markerar därför även en utveckling där industrins efterfrågan på lösningar för att digitalisera måste ta hänsyn till tidigare investeringar och erfarenheter. Det skiljer industrin från lättrörliga konsumentmarknader. Det ställer också speciella krav på IndTech-leverantörerna. Det räcker inte med vilken app som helst för att tillgodose industrins höga krav. Appen måste representera djupt processkunnande, industriella krav på säkerhet och tillgänglighet och samtidigt vara så enkel och elegant som vi vant oss vid att appar ska vara.

Allt detta sker på en världsmarknad där efterfrågan på IndTech växer mycket snabbare än industrin i allmänhet. En hypotes som följt arbetet med studien har varit om Sverige har förutsättningarna att framgångsrikt utveckla IndTech till en profilerad exportframgång?

Svaret borde vara ja på den frågan. Svensk industri är, i bransch efter bransch, världens mest framgångsrika. Vi har en gedigen historia inom industriautomation, vi har en ITK-industri i världsklass, vi har en entreprenörskultur med bredd och nyfikenhet för nya tillväxtområden. Därför är det möjligt att göra Swedish IndTech till en svensk paradgren ur två perspektiv: svensk råvaru-, process- och tillverkningsindustri kan bli bäst i världen på att an-vända tekniken för att öka konkurrenskraften och svenska teknikleverantörer kan utveckla ledande koncept och ta internationella marknadsandelar.

 

Copy link
Powered by Social Snap