Svensk teknikexport är en historisk framgång och Swedish IndTech är en svensk paradgren i det tysta – det vill vi ändra på.

Med sekellång historia är industriell teknikexport en hörnsten i Sveriges ekonomi. När industrin nu digitaliseras utvecklas traditionen och ett nytt marknadssystem växer fram. Hundratals små och medelstora teknikföretag gör sällskap med ledande leverantörer som ABB (industri och kraftteknik), Ericsson (5G/IoT) och SAAB (säkerhet). I Sverige omsätter branschen för industriell digitalisering 105 miljarder kronor och om det alltmer digitala innehållet från maskinleverantörer som Alfa Laval, Atlas Copco, Epiroc, Volvo CE, Sandvik och TetraPak, och konsulttjänsterna räknas in, är siffran mycket högre; 238 miljarder kronor. Den svenska IndTech-branschen mäter sig med andra ord med basnäringarna, men ofta med högre tillväxttakt och lönsamhet.

Innovationsdriven strukturomvandling samtidigt som efterfrågan ökar, kännetecknar IndTech. Marknadsförutsättningar med dynamik och tillväxt innebär möjligheter och Sveriges öppna handelsekonomi med industri av världsklass gör att vi har fördel på marknaden för IndTech. En livaktig startup-rörelse i landet adresserar behovet av AI- och internettillämpningar och borgar för förnyelse och framtida tillväxt. Genom utvecklingssamverkan får svensk basindustri dessutom fördelar och tidsförsprång samtidigt som teknikleverantörerna tar fram produkter för världsmarknaden som uppskattas vara värd 3 500 miljarder kronor. Swedish IndTech har med andra ord stor win-win-potential.

Syftet med denna kartläggning av den svenska och globala IndTech-industrin är att göra branschen tydlig och synlig. Svensk teknikexport är en historisk framgång och Swedish IndTech är i det tysta en svensk paradgren. Det vill vi börja tala högt om!

Västerås i April 2021

Catarina Berglund

Automation Region

Benjamin Ståhl

Blue Institute

Peter Wallin

PiiA

Copy link
Powered by Social Snap