This post is also available in: English

Kommunikation, personlig produktivitet och rekreation är idag i stor utsträckning baserade på batteriförsedda tillämpningar. Den här rapporten visar hur utveckling av batteriteknik och batterimarknaden skett i olika språng, i samspel med produkter. Samma dynamik gör att batterier återigen är ett tillväxtområde i och med elektrifieringen av fordon.

Batteriprincipen är en hundratals år gammal uppfinning som möjliggjort mycket av den vardagsteknik vi idag tar för given. I takt med att dessa produkter och applikationer utvecklats har marknaden för batterier också vuxit. Det har inneburit ett ökat utrymme för forskning och utveckling kring batteriets kemi och relaterad teknik. När utveckling av nya produkter och ett större språng i batteriprestanda sammanfallit har batterimarknaden vuxit snabbt till väsentligt högre nivåer – batterimarknaden har naturligt ridit på applikationens diffusionskurva. Det är därför batterier idag – trots sin framgångsrika hundraåriga historia – återigen står i början av en period av kraftig tillväxt och är att betrakta som ett tillväxtområde. Den här gången är det framförallt eldrivna fordon som driver utvecklingen.

Batterimarknadens utveckling har alltid haft en stark koppling till en befintlig produkt eller tillämpning och har sällan utvecklats isolerat. Eftersom batterier inte är en slutmarknad i sig drivs batterimarknaden av tillväxten och integrationen med de applikationer som de möjliggör. Därför påverkas tillväxttakten också av hur kritisk energilagret är för tillämpningen som helhet och hur viktigt olika funktionella dimensioner som vikt, energitäthet och kostnad är för den.

Men bakom denna förenklade logik finns en komplexitet och osäkerhet som inte ska underskattas. Det finns många olika material som påverkar batteriets elektrokemiska prestanda, och som konkurrerar med varandra. Övervakningssystem och hur batterier integreras är också kritiskt för den praktiska prestandan. Applikationerna i sin tur – och kraven de ställer på strömförsörjningen – är mycket varierande. Produktionsprocesser, skalfördelar och affärsmodeller påverkar också batteriers kommersiella möjligheter. Slutligen finns det i många fall existerande och potentiella substitut.

Vad som idag driver investeringar i batteritillverkningskapacitet och forskning kring batteriteknik är istället förväntningar på en snabbt växande marknad för el- och hybridbilar, på samma sätt som de tidigare drivits av konsumentelektronik. Marknadsutvecklingen för batterier är därför starkt beroende av hur elbilsmarknaden utvecklas. I sin tur är det beroende av miljömål och offentligt stöd för elbilar.

 

Copy link
Powered by Social Snap