This post is also available in: English

Utan nät: Batterimarknadens utvecklingsmöjligheter och framtida tillväxt

27 jun, 2019Insight

Kommunikation, personlig produktivitet och rekreation är idag i stor utsträckning baserade på batteriförsedda tillämpningar. Den här rapporten visar hur utveckling av batteriteknik och batterimarknaden skett i olika språng, i samspel med produkter. Samma dynamik gör att batterier återigen är ett tillväxtområde i och med elektrifieringen av fordon.

Batteriprincipen är en hundratals år gammal uppfinning som möjliggjort mycket av den vardagsteknik vi idag tar för given. I takt med att dessa produkter och applikationer utvecklats har marknaden för batterier också vuxit. Det har inneburit ett ökat utrymme för forskning och utveckling kring batteriets kemi och relaterad teknik. När utveckling av nya produkter och ett större språng i batteriprestanda sammanfallit har batterimarknaden vuxit snabbt till väsentligt högre nivåer – batterimarknaden har naturligt ridit på applikationens diffusionskurva. Det är därför batterier idag – trots sin framgångsrika hundraåriga historia – återigen står i början av en period av kraftig tillväxt och är att betrakta som ett tillväxtområde. Den här gången är det framförallt eldrivna fordon som driver utvecklingen.

Batterimarknadens utveckling har alltid haft en stark koppling till en befintlig produkt eller tillämpning och har sällan utvecklats isolerat. Eftersom batterier inte är en slutmarknad i sig drivs batterimarknaden av tillväxten och integrationen med de applikationer som de möjliggör. Därför påverkas tillväxttakten också av hur kritisk energilagret är för tillämpningen som helhet och hur viktigt olika funktionella dimensioner som vikt, energitäthet och kostnad är för den.

Analysen om möjligheter för svensk exportindustri bär ifrån själva energilagret. Dels för att det inte finns förutsättningar – eller behov – av att konkurrera inom ett område med standardiserade produkter, men framförallt för att det finns goda affärsmöjligheter runt omkring. Möjligheterna är av två kategorier: integration av batterier i en särskild applikation samt integration av applikationen med omgivningen.

Rapporten Utan nät: Batterimarknadens utvecklingsmöjligheter och framtida tillväxt är en del av projektet Framsyn Tillväxtmöjligheter för Sverige som drivs med bidrag från Vinnova. Den här rapporten beskriver batterimarknadens globala struktur och de applikationsområden där bärbar eller mobil energilagring spelar en avgörande roll. I huvudsak riktar vi in den framåtriktade analysen mot batterier i fordon.