This post is also available in: English

Värdefull säkerhet

27 jun, 2019Insight

Hur utnyttjar vi bäst teknikens möjligheter för att säkerställa säkerhet, enkelhet och ökat kundvärde i säkerhetsbranschen? Tekniken finns – men det räcker inte.

Drivkrafterna för förändring finns i hela värdekedjan. Användarbehovet ökar och blir mer komplext, vilket avspeglas i hur hanteringen struktureras i organisationen. Leverantörernas möjligheter att leverera påverkas av teknikutveckling och skapande av nya affärsmodeller, som måste förankras i en utvecklad förmåga. Samtidigt finns ett viktigt mellanled mellan leverantörer och användare, där lagkrav och branschens regelverk spelar en stor roll och där mellanhänder som facility management bolag och föreskrivande led ställer särskilda krav.

Det är användarnas förväntningar och behov som är den primära drivkraften för de förändringar som säkerhetsbranschen står inför. I grunden ökar behovet av säkerhet och spänner över fler områden i verksamheten: det gäller fysisk säkerhet, IT säkerhet och finansiell riskhantering samt operativt verksamhetsskydd. Behovet blir också mer komplext. Trender som BYOD, tillfälliga kontor och nomadarbete, immateriella tillgångar lagrade i molnet m.m. bidrar till det. Tillsammans innebär det nya utmaningar där olika system och organisationsenheter närmar sig varandra. Hur säkerhet i bred bemärkelse hanteras avgörs ytterst av den specifika verksamheten som bedrivs och av organisationsstrukturen. I många fall minskar den organisatoriska uppmärksamheten på fysisk säkerhet till förmån för andra värden. Det gör att andra intressenter än de traditionella kontaktytorna för säkerhetsleverantörer spelar en allt större roll.

Rapporten är en analys som ledde till en serie rundabordssamtal, ett underlag för att underlätta för både leverantörer och användare att ta nästa steg i resan mot en mer värdefull säkerhet. Initiativet är en kraftsamling för att höja förmågan i säkerhetsbranschen, tydliggöra potentialen som finns och stärka samverkan i hela ekosystemet runt användarna. Syftet är ytterst att röja undan hinder och underlätta för enkel och kostnadseffektiv upphandling av säkerhetstjänster.

Ett uppdrag för branschorganisationen SäkerhetsBranschen och bolagen Bravida, Dualtech, G4S, Great Security, Schneider Electric, Siemens, Stanley Securit och Zenita.