This post is also available in: English

Vart ligger horisonten? Stor potential men stora utmaningar för vågkraften

27 jun, 2019Insight

Vågkraft är ett område med en stor och lovande teoretisk potential. För att det ska översättas i en marknadspotential måste dock den tekniska utvecklingen fortskrida, drivkrafter upprätthållas och motkrafter överkommas.

Mycket utvecklingsarbete kvarstår, och kapitalet är för de flesta aktörerna begränsat. Uthållighet – förutom faktisk teknisk framgång – är kritiskt, vilket gör vågkraftsbolag beroende av kontinuerlig finansiering. Konkurrensen inom området är stor – många företag tävlar om att först installera sin lösning i stor skala. En öppen fråga är om det finns utrymme för en mångfald av lösningar inom vågkraft. Å ena sidan kan ett genombrott agera ”isbrytare” för vågkraft som helhet. Det kan bidra till att det kommer upp på agendan och att det blir lättare att skaffa kapital. Men också att stödsystem innefattar vågkraft, och att tillståndsförfaranden underlättas. Å andra sidan kan ett genombrott, som följs av skalekonomi och sjunkande produktionskostnader, leda till att en dominant design tränger undan andra lösningar.

Dessutom finns det andra förnybara energikällor som har kommit längre i utvecklingen. Risken för vågkraft är därför att den stora fokuseringen och ambitiösa målbilden vad gäller förnybar energi som nu finns, kommer att prioritera implementering av befintliga lösningar snarare än utvecklingen av nya.

Företag i Sverige är väl representerade inom vågkraft. Särskilt om man beaktar det relativt sett dåliga vågklimatet runt de svenska kusterna. Dels är underleverantörer som ABB verksamma inom flera lösningar. De kommer dessutom att ha möjlighet att leverera kringutrustning till i stort sett vilken lösning som helst. Vattenfall är också aktivt inom området. Svensk forskning håller hög klass internationellt sett. Dessutom finns det en vågkraftverkstillverkare, Seabased AB, som är relativt långt fram i sin utveckling.

Slutsatserna från den här fördjupningsstudien är att även om vågkraft har en stor teoretisk potential, så är utmaningarna stora och en kommersialisering ligger längre än fem år fram i tiden. Men sannolikheten finns att det är de framgångar som företag uppnår i den nära framtiden som kommer att avgöra vilka som kan bli betydelsefulla aktörer längre fram.

Rapporten Var ligger horisonten? Stor potential men stora utmaningar för vågkraften är en del av projektet Framsyn och tillväxtområden i svensk exportindustri. Det drivs med bidrag från Vinnova och syftar till att identifiera framväxande globala tillväxtområden – EBOs (Emerging Business Opportunities) – och förutsättningar för svenska exportföretag inom ramen för dessa tillväxtområden. EBOs karaktäriseras av att de är under utveckling, vilket innebär att det ännu inte finns en definierad marknad med väletablerade aktörer eller aktörsroller. Istället karaktäriseras de av stor osäkerhet och därför betydande öppenhet. Där växer nya aktörer och konstellationer fram, vilket ofta leder till nya värdesystem där branscher konvergerar och formar nya mönster för värdeskapande och nya aktörsnätverk.