This post is also available in: English

Vind har använts av människan under lång tid, men för elproduktion är det först nu som vindkraften står inför sitt stora genombrott. Vindkraft är en global, snabbväxande marknad och är redan en betydande energikälla. Den kan snabbt komma att dominera lokala elmarknader inom ett par årtionden. Vindkraft är en tillväxtmöjlighet för många aktörer: tillverkare, underleverantörer, projektörer och operatörer.

Slutsatserna från den här fördjupningsstudien är att även om vindkraftsbranschen börjar mogna, så ligger den stora tillväxtmöjligheten i framtiden:

Vindkraft har nått en ”tipping point” och tillväxten kommer att fortsätta vara stark. En dominant design har etablerats vilket accelererar utveckling, driver skalfördelar och medvetenhet. Samtidigt medför det utmaningar för branschen: fler aktörer etablerar sig, flaskhalsar i tillverkning uppkommer, leverans- och kvalitetsproblem förekommer, ökande kostnader, och behovet av att skapa en fungerande infrastruktur för eftermarknad, service och underhåll.

Rollerna i värdekedjan förändras. Dels kommer nya aktörer in för att ersätta projektörerna – främst kraftbolag – och dels sker en konsolidering. Samtidigt är det en växande marknad som attraherar nya aktörer. Värdekedjan blir mer renodlad i takt med tillväxten, där komponent- och systemleverantörer har en betydande roll för utvecklingen – inte bara vindkraftsbolagen själva.

Vindkraft bidrar till en strukturell omvälvning av elmarknaden. Utbyggnaden av vindkraft ändrar förutsättningarna för elmarknaden som helhet – det möjliggör för delvis eller hel självförsörjning för skogs- och lantbruk, företag, föreningar och enskilda medborgare. De kan också bli nettoproducenter på elmarknaden. Det kan innebära en stor förändring på lång sikt för elmarknaden som helhet, särskilt eftersom vissa andra förnybara energikällor delar den här karaktäristiken.

 

Copy link
Powered by Social Snap