AI & Digital Platforms now available in English

AI & Digital Platforms now available in English

AI & Digital Platforms now available in English The study AI & Digital Platforms, launched in October last year, is now available in English. This report has two primary purposes: to provide industry with an evaluation of the importance of AI development as a...
AI & Digitala Plattformar

AI & Digitala Plattformar

Den här studien beskriver AI-områdets dynamik: en stor potential som driver efterfrågan; en snabb teknikutveckling och ökande grad av användning inom industrin; samtidigt som det är den praktiska tillämpningen, inte teknikutvecklingen i sig, som skapar värden. Syftet...
AI & Digital Platforms now available in English

AI & Digitala Plattformar

AI & Digitala Plattformar Blue lanserar en ny studie om AI och dess roll i digitaliseringens utveckling. Syftet med denna studie är tvåfaldigt: att ge industrin en bedömning av AI-utvecklingens relevans som för ändringskraft, samt att skapa ett internt underlag...

Är den låga realräntan här för att stanna?

Såväl teori som empiri pekar ut ekonomins långsiktiga tillväxttrend som en av de viktigaste drivkrafterna för den naturliga realräntan. Trendtillväxten har fallit i många ekonomier och det beror både på lägre produktivitetstillväxt och svagare trend för utbudet av...