AI & Digital Platforms now available in English

AI & Digital Platforms now available in English

AI & Digital Platforms now available in English AI & Digital Platforms, the study launched in October last year, is now available in English. This report has two primary purposes: to provide industry with an evaluation of the importance of AI development as a...
AI & Digitala Plattformar

AI & Digitala Plattformar

AI & Digitala Plattformar Syftet med denna studie är tvåfaldigt: att ge industrin en bedömning av AI-utvecklingens relevans som förändringskraft, samt att skapa ett internt underlag för PiiAs framtida utvecklingssatsningar där AI kan beskrivas som nästa fas av...
AI & Digital Platforms now available in English

AI & Digitala Plattformar

AI & Digitala Plattformar Blue lanserar en ny studie om AI och dess roll i utvecklingen av industrins digitalisering. Syftet med denna studie är tvåfaldigt: att ge industrin en bedömning av AI-utvecklingens relevans som för ändringskraft, samt att skapa ett...