Vindkraften tar fart: En strukturell revolution?

Vindkraften tar fart: En strukturell revolution?

Vind har använts av människan under lång tid, men för elproduktion är det först nu som vindkraften står inför sitt stora genombrott. Vindkraft är en global, snabbväxande marknad och är redan en betydande energikälla. Den kan snabbt komma att dominera lokala...