Förnybara energikällor: Hela elmarknaden i förändring

Förnybara energikällor: Hela elmarknaden i förändring

Förnybara energikällor utgör en del av lösningen på en av de största utmaningarna världen står inför – ett växande behov av energi samtidigt som jordens klimat är hårt ansträngt av växthusgaser. För att klara de målsättningar som finns är det kritiskt att en allt...