Hur ska framtidens infrastruktur finansieras?

Hur ska framtidens infrastruktur finansieras?

Hur ska framtidens infrastruktur finansieras? Infrastruktur är grundläggande för ett väl fungerande samhälle och en förutsättning för tillväxt. En väl utbyggd, modern infrastruktur ökar landets konkurrenskraft och attraktionskraft. Med urbanisering och...