Vad är Nollvisionen VRI?

Vad är Nollvisionen VRI?

Vad är Nollvisionen VRI? Nollvisionen – Städa bort VRI (nollvisionenvri.se) håller på att slutföra den första fasen i arbetet med att driva innovation som minskar förekomsten av vårdrelaterade infektioner. I projektet har Blue Institute, Sodexo, Tiohundra och Texi...
Vad är Nollvisionen VRI?

Nollvisionen – städa bort VRI

Nollvisionen – städa bort VRI Blue Institute har tillsammans med Sodexo, Tiohundra och Texi fått stöd från Vinnova för sitt arbete att genom innovation minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Vårdrelaterade infektioner (VRI) är en global...